Försäkringstillägg

Styrelsen förordar att du tecknar tilläggsförsäkring(-ar) för din bostadsrätt.

Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har rätt försäkringar.
Hemförsäkring täcker oftast bara lösöret och en tilläggsförsäkring behövs som täcker den fasta inredningen vilken du enligt stadgarna har underhållsansvar för.

Om du skulle orsaka skador som drabbar föreningens fastighet är det viktigt att du har en ansvarsförsäkring också. Kontrollera därför att du har en sådan t.ex. som del i hemförsäkringen.