Styrelsen 2020/2021
Valda vid Årsstämman 2020-06-10
 
Ordinarie styrelseledamöter
 
Christine Jörnung
070 799 63 61
 
Per Danielsson
070 642 04 99
 
Elisabeth Nyström
073 052 33 48
 
Tony Andersson
070 743 09 19
 
Suppleant
 
Kristian Skjefstad
073 677 64 38

 

Revisor
PWC