Styrelsen 2020/2021
Valda vid Årsstämman 2020-06-10
 
Ordinarie styrelseledamöter
 
Christine Jörnung  
070 799 63 61   
 
Per Danielsson        
070 642 04 99    
 
Elisabeth Nyström  
073 052 33 48
 
Tony Andersson       
070 743 09 19
 
Kristian Skjefstad    
073 677 64 38    

 

Revisor
PWC