Styrelsen 2022/2023
Valda vid Årsstämman 2022-06-15
 
Ordinarie styrelseledamöter
 
Christine Jörnung 
070 799 63 61
 
Birgitta Andersson 
072 330 77 21
 
Tony Anderson 
070 743 09 19
 
Laban Thim 
072 561 25 00
 
Suppleanter
 
Patrik Hoffman 
076 220 95 34
 
Marco Wester 
072 253 32 51

 

Revisor
PWC