Styrelsen 2021/2022
Valda vid Årsstämman 2021-06-09
 
Ordinarie styrelseledamöter
 
Christine Jörnung  
070 799 63 61   
 
Per Danielsson        
070 642 04 99    
 
Elisabeth Nyström  
073 052 33 48
 
Tony Andersson       
070 743 09 19
 
Suppleant
 
Daniel van Heesch.
076 833 48 35
Ringv 68

 

Revisor
PWC